Paulinaschor

Hoofdplaat
Ten oosten van Hoofdplaat, pal aan de Westerschelde, ligt het Paulinaschor. Een wijds schorren- en slikkengebied en vogelgebied bij uitstek! Vroeger werden hier schapen geweid. Vandaag de dag zijn de ‘schapendammetjes’ nog goed te zien: lage dijkjes waarover de schapen de geulen konden oversteken en waar ze bij hoge vloeden op terecht konden. De kleuren verraden de hoogteverschillen in het schor. De hoger gelegen oeverwallen zijn grijsgroen. Daar groeien strandkweek, zeealsem en schorrekruid. De kommen liggen lager en worden vaker overspoeld door de zee.  Daar overheersen de heldergroene kleuren van planten als lamsoor, zeeaster en zeeweegbree. Op de slikken foerageren veel steltlopers, zoals rosse grutto, zilverplevier, bonte strandloper en scholekster. In het vloedmerk foerageren o.m. frater en sneeuwgors. ‘s Winters kun je er tijdens schemering blauwe kiekendieven zien, op weg naar hun slaapplaats. Vanaf de zeedijk heb je een fantastisch uitzicht over het gebied en de Westerschelde!

Contactinformatie

Scheldedijk Hoofdplaat