Plaskreek

Hoofdplaat
De Plaskreek ligt vlakbij Hoofdplaat, in Zeeuws-Vlaanderen, aan de Westerschelde. Het is een weidegebied aan de oever van de kreek waaraan het zijn naam dankt. Die kreek is ontstaan na inpoldering. Het water hier is brak. Daardoor leven er bijzondere soorten. De binding met de Westerschelde is groot, ondanks de hoge zeedijk. Bij hoog water komen de vogels hier rusten, hun verenkleed wassen en drinken. Ook broeden ze hier. Vanwege de vogels mag je er niet in, maar vanaf de weg heb je een mooi overzicht.

Contactinformatie

Oostlangeweg Hoofdplaat