Wallen van Aardenburg

Aardenburg
Aardenburg was al in de 2e eeuw bewoond. Er zijn nog sporen te zien van het ‘castellum’ dat de Romeinen hier ooit bouwden. In de Middeleeuwen was Aardenburg een belangrijke havenstad in West Zeeuws-Vlaanderen. Uit die tijd stamt een deel van de wallen. De rest werd aangelegd tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Een deel daarvan ligt er nog steeds. De historische wallen, de knotbomen, struiken en andere bomen en het omliggende grasland vormen samen een mooi natuurgebied. Door de vele overgangen, van moerassig grasland naar droge, schrale grond op de helling van de wal, vinden veel plantensoorten hier een plekje. Ook de zeldzame boomkikker voelt zich hier thuis. In het voorjaar kun je ze horen ‘kekken’. Andere amfibieën die hier voorkomen zijn de kamsalamander, en de groene en bruine kikker. Je kunt over een deel van de Wallen wandelen en fietsen.

Contactinformatie

Kaai Aardenburg