Westeindse Weel

Borssele
Deze diepe, grote waterplas ligt midden in landbouwgebied, nabij Borssele, op Zuid-Beveland. Het is een overblijfsel uit vroeger tijden: tijdens de beruchte Sint Felixvloed, in 1530, brak hier de zeedijk door op de plek waar vroeger een kreek lag. Het water stroomde met grote kracht naar binnen en er ontstond een diep kolkgat: een weel. Er is toen een nieuwe dijk met een boog om het diepe gat heen gelegd. Die geschiedenis zie je vandaag de dag nog terug in de plantengroei. Er groeien zoutplanten zoals kweldergras en zeekraal. De hogere plekken staan meer onder invloed van het zoete regenwater, hier groeien dus ook andere planten. De Westeindse Weel biedt vogels voedsel, ruimte en rust om te broeden. Water- en moerasvogels houden van de open waterplas en de riet- en biezenvelden. Het drassige laagliggende weiland biedt weidevogels weer een ideale omgeving. Ook trekvogels vinden er rust en voedsel. Vanwege de vogels mag je er niet in, maar vanaf de Westeindsedijk heb je een fraai overzicht over dit natuurgebied.

Contactinformatie

Westeindsedijk 4454 PW Borssele