Zuidgors

Ellewoutsdijk
Zuidgors is een buitendijks schorren- en slikkengebied langs de Westerschelde. Met zijn kreken, kommen en oeverwallen toont het hoe Zeeland eruitzag voor de inpoldering. Het gebied is uniek, omdat het een van de weinige buitendijkse schorren in de Westerschelde is. Ook omdat er grote broedkolonies van kokmeeuw en zwartkopmeeuw zitten. In het voorjaar is het een drukte van jewelste. Op de schorren groeien gewone zoutmelde, zulte, lamsoor en strandkweek. Planten die er vanuit het zoute verleden staan. De kale slikken vormen bij eb (als het water laag staat) een rust- en voedselgebied voor steltlopers en watervogels. ’s Winters bezoeken duizenden bonte strandlopers, rosse grutto’s en zilverplevieren het gebied. De vogels zijn te zien vanaf de Zeedijk. Dit gebied valt onder Natura 2000

Contactinformatie

Zeedijk Ellewoutsdijk